Yumuşatma Sistemler

Suda erimemiş halde bulunan kalsiyum ve magnezyum mineralleri kalıcı sertliğe (kireç) neden olmaktadır. Sert sular içildiklerinde, mide bağırsak ve cilt rahatsızlıklarına neden oldukları için sağlık yönünden sakıncalı olmakla beraber, tesisatlarda, cihazlarda tıkanmalara ve sistemlerin kireçten dolayı ağır hasar görmesine hatta aşırı enerji sarfiyatlarına neden olmaktadır. Bu zararların oluşmaması için, sudaki Ca ve Mg mineralleri iyon değiştirme yöntemiyle çalışan tam otomatik sistemlerle giderilir. Tam otomatik cihaz, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli debilerde gerekli ters yıkama ve rejenerasyon işlemlerini insan müdahalesi olmaksızın kendiliğinden yapar. Su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleştirilir. İyon değiştirme yöntemiyle, suya sertlik veren Ca ve Mg iyonları Katyonik bir reçineden geçirilmek suretiyle sudan alınmaktadır. Bu sayede daha yumuşak ve daha temiz bir su elde edilir.

 

 Kum ve Karbon Sistemleri

AKTİF KARBON SİSTEMLERİ

Suda bulunan bulanıklık, renk, koku, tat, klor ve klor bileşikleri, deterjan, petrol sanayi atıkları ve asbest gibi maddeler öncelikle insan sağlığına zararlı olup, suyu içilmez ve kullanılmaz hale getirir. Sudaki renk değişikliği ve kokulara neden olan bileşikler organik maddelerdir. Organik madde varlığında mikrop üreme olasılığının yüksek olması organik madde miktarını önemli kılmaktadır. Bu zararlı maddelerin sudan uzaklaştırılmasında aktif karbonun adsorbsiyon özelliğinden yararlanılır. Suyunuzda serbest halde bulunan ve istenmeyen kokulara neden olan klor, aktif karbon tabakasıyla alınır. Tam otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış olan bu sistemler, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli zamanlarda gerekli ters yıkama işlemini insan müdahalesi olmaksızın kendiliğinden yapar ve tekrar adsorbsiyon işlemine devam eder. Bu sayede daha temiz, berrak, kokusuz, klorsuz ve organik maddeden arındırılmış bir su elde ederiz.

KUM (MULTIMEDIA) SİSTEMLERİ

Sularda bulunan çözünmemiş askıda katı maddelerin (tortu, kum, çamur v.s.) oluşturduğu kirliliğe bulanıklık denir. Bu maddeler makine ve tesisatlarda tıkanmalara, enerji sarfiyatlarında artışlara yol açmaktadır. Askıda katı maddelerin oluşturduğu kirliliği giderme, filtrasyon işlemi ile yapılmaktadır. Partikülleri tutmak kendisinden sonra kullanılacak cihazları da koruyacaktır.

Tam otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış olan bu sistem, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli zamanlarda gerekli ters yıkama işlemini insan müdahalesi olmaksızın kendiliğinden yaparak yıkama zamanına kadar içerisinde tuttuğu pislikleri (tortu, kum, çamur, akm, v.s.) yıkama esnasında dışarı atar ve pislik tutuculuğunu artırır.

 

Reverse Osmoz Sistemler

Osmoz farklı iyon değişimlerine sahip olan ve aralarında bir yarı geçirgen membran bulunan iki çözeltinin osmotik basınç vasıtasıyla iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır.

Bu olayı tersine çevirmek için, bir pompa ile osmotik basınçtan daha büyük bir basınç uygulandığında yarı geçirgen olan ve içinde 5 Angostrom boyutunda delikler bulunan membran sadece saf suyu geçirirken bakterileri, pirojenler, organik maddeler, askıda katı maddeler, erimiş tuzlar, nitrit, alüminyum ve ağır metalleri tutar. Bu sayede içme suyu kalitesinde temiz bir su üretir.

 

 

 

Dozajlama Sistemleri

Su bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmaların yaşayabileceği bir formdur. Kullanım suyunda bu organizmaların, bakteri ve virüslerin yaşayabileceği bir ortam oluşmaması için mikrobiyolojik arıtım kullanılması gerekmektedir. Mikrobiyolojik arıtım, suyunuzda mevcut bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmaların yaşayabileceği ortamın ortadan kaldırılması ve suda olabilecek demir ve mangan bileşiklerinin okside edilerek sudan kolaylıkla giderilebilmesi amacı ile kullanılır.

 

 

 

 

Kabinetli Yumuşatma Sistemleri

Suda erimemiş halde bulunan kalsiyum ve magnezyum mineralleri kalıcı sertliğe (kireç) neden olmaktadır. Sert sular içildiklerinde, mide bağırsak ve cilt rahatsızlıklarına neden oldukları için sağlık yönünden sakıncalı olmakla beraber, tesisatlarda, cihazlarda tıkanmalara ve sistemlerin kireçten dolayı ağır hasar görmesine hatta aşırı enerji sarfiyatlarına neden olmaktadır. Bu zararların oluşmaması için, sudaki Ca ve Mg mineralleri iyon değiştirme yöntemiyle çalışan tam otomatik sistemlerle giderilir. Kabinetli yumuşatma sistemleri evsel kullanım yada  az su tüketimi olan işletmelerde kullanılan bir sistemdir. Kabinetli Yumuşatma sistemi bir kabin içerisinde toplanarak bir paket haline getirilmesi sonucunda kullanıma sunulmuştur. Tam otomatik olan bu sistem, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli debilerde gerekli ters yıkama ve rejenerasyon işlemlerini insan müdahalesi olmaksızın kendiliğinden yapar. Su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleştirilir. İyon değiştirme yöntemiyle, suya sertlik veren Ca ve Mg iyonları Katyonik bir reçineden geçirilmek suretiyle sudan alınmaktadır. Bu sayede daha yumuşak ve daha temiz bir su elde edilir.

 

 

 

Tortu Filtrasyonu

Torba – Tortu Filitrasyon Sistemi

Torba -tortu filitrasyon sistemi, paslanmaz çelik gövdeden oluşmaktadır. paslanmaz çelik filitrelerletemiz ortam sağlamaktadır.hızlı ve kolay kullanılabilir.yüksek debi ihtiyacı olan meşrubat içme suyu ,süt endüstirisinde ve koku, tortu, çamur gibi diğer olumsuzlukları ortadan kaldırmakta kullanılmaktadır. su kalitesi ve hassasiyet mikron düzeyindeki kartuşun seçimi ile giderilir.

Seperatör Filitre Sistemi

Seperatör filtre sistemleri kuyu sularında kum ve mil gelmesi durumunda kuyudan çekilen suyun başında bulunur ve 70 (mikron)un  üzerindeki partükülleri tutar.seperatörler özel dizayn edilmiş iç yapılar sayesinde sudan daha ağır olan tortuları santrifüj kuvveti yardımı ile sudan ayırarak seperatör filitresinin alt kısmında  tutar.seperatör filtre 24 saat çalışma özelliğine sahiptir 70 mikrona kadar tüm partıkullerı tutar. basınç kaybı sabittiriçinde filitre olmadığı için tıkanma olmaz kademeli filitrasyon gerektiren tüm proseslerde kullanım rahatlığı ve ekonomikoluşu açısından tercih edilmektedir.

Hassas Tortu Filitrasyon Sistemi

Şebeke sularında  veya kuyu sularında istenmeyen askıda katı madde kum, kil, bulanıklık, gibi parametreler tortu olarak adlandırılır. Tortu yoğun bir şekilde geldiği zaman birçok ekipman ve cihazların sağlıklı çalışmasını engeller ve arıza yapmalarına neden olabilir.tortunun olduğu ortamlarda bakterilerin üreme ve çoğalma işlemi daha yoğun vehızlı oluşur. Kullanılan su miktarına göre ve sulardaki tortu yoğunluğu baz alınarak; kartuş filitre, multimedya filitre, elek, silikon tip filitre  ve seperatör filitre kullanılır.multimedya dışındakiler sadece boyut filitrasyonu sağlarken, multimedyalar boyut dışında bulanıklığı da sudan uzaklaştırmış olur .

 

 

 

 

 

U.V. Sistemleri

Ultraviyole, bakteri, virüs, mantar ve diğer mikroorganizmaları UV ışınlarına maruz bırakarak öldüren dezenfeksiyon yöntemidir. Isı ve kimyasal madde kullanılmadan dezenfeksiyon yapıldığı için suyun tadında ve bileşiminde değişiklik meydana getirmez. Mikropların öldürülmesi ışının yoğunluğuna ve temas süresine bağlıdır. 254 nm dalga boyundaki UV ışınları tüm patolojik mikroorganizmaları %99 oranında yok eder.  U.V. Kılıflar 0.2 m3/h  kapasiteden 20 m3/h kapasiteye kadar kullanılabilir. Yaklaşık kullanım ömrü 8000 saat (1 yıl) dır.

 

su yumuşatma endüstriyel su arıtım